قوز قرنیه و خدمت سربازی

سربازی و قوز قرنیه

اگر کراتوکونوس داشته باشم آیا می توانم در ارتش خدمت کنم؟

متأسفانه ، افراد مبتلا به قوز قرنیه در حال حاضر مجاز به خدمت در ارتش در بسیاری از کشورها من جمله ایران و ارتش ایالات متحده آمریکا نیستند. در آمریکا طبق دستورالعمل وزارت دفاع در مورد استانداردهای پزشکی برایاستخدام یا خدمت سربازی، افرادی که مبتلا به قوز قرنیه تشخیص داده شده اند واجد شرایط خدمت در نیروهای مسلح ایالات متحده نیستند. در ایران نیز افراد مبتلا به قوز قرنیه نمی توانند در نیروهای نظامی استخدام شوند.
به نظر می رسد حتی اگر قوز قرنیه شما با جراحی قرار دادن رینگ داخل قرنیه، کراس لینک قرنیه یا سایر جراحی های اصلاحی با موفقیت کنترل شود، این ممنوعیت اعمال می شود. اگر قبلاً در ارتش ثبت نام کرده اید و در حین آموزش قوز قرنیه تشخیص داده  شود ، تشخیص قوز قرنیه ممکن است منجر به معافیت پزشکی شود.

 آیا قوز قرنیه دارید و به ثبت نام در نیروهای نظامی فکر می کنید؟

اگر قوز قرنیه دارید ، از مسئول استخدام خود آخرین اطلاعات در مورد صلاحیت خدمت خود را بخواهید ، زیرا سیاست ها می توانند تغییر کنند. با توجه به این تحولات اخیر ، اگر شما قوز قرنیه دارید و می خواهید وارد ارتش شوید ، شرایط خود را با افسر استخدام خود در میان بگذارید تا آخرین اطلاعات مربوط به صلاحیت خدمت خود را بدست آورید.

آیا قوز قرنیه یا کراتوکونوس منجر به معافیت پزشکی از سربازی می شود؟

بسته به شدت قوز قرنیه و میزان تحصلات مشمول ابتلاء به قوز قرنیه ممکن است باعث معافیت دائم یا معافیت از خدمات رزمی شود. بر طبق بند 33 آیین نامه معافیت پزشکی نظام وظیفه افراد واجد شرایط مبتلاء به قوز قرنیه می توانند از خدمت سربازی معاف شوند:

بند 33- كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا  توپوگرافي قرنيه  :

الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم

ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد  ايجاد كرده باشد : معاف دائم

ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

جهت اثبات کراتو کونوس،هماهنگی شماره چشم با تصاویر (توپوگرافی Orbscanیا پنتاکم)و کراتو متری بیش از 50 دیوپتر مورد نظر می باشد.

 فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟

 

جراحیهای چشم